Otevřená data

buffer_5768544

„Open Data“ logo free for non-commercial use, DMCA

 

Poskytovaná otevřená data odpovídají zásadě FAIR a jsou tedy:

  • Findable – vyhledatelná: data a související materiály musí mít dostatečně podrobná popisná metadata a také jedinečný a trvalý identifikátor, například identifikátor digitálního objektu DOI (Digital Object Identifier).

  • Accessible – dostupná: veškerá metadata i data by měla být srozumitelná lidem i počítačům a data by měla být uložena v důvěryhodném repozitáři.

  • Interoperable – interoperabilní: metadata by měla používat standardizované formáty a jazyky, standardy pro popis dat a řízených slovníků. Zároveň je důležité prolinkování mezi metadaty datové sady a dalších souvisejících publikací a výstupů, i propojení s autory, institucemi, dalšími projekty a výstupy.

  • Reusable – opakovaně využitelná: data jsou opatřena bohatým metadatovým popisem, k dispozici jsou jasné instrukce, informace o licenci a také o přístupnosti, původu a způsobu získání dat a jsou respektovány standardy obvyklé o daný obor.

 

Ne všechna otevřená data jsou FAIR (OPEN ≠ FAIR)

Obvyklá mylná představa je, že data, která vyhovují FAIR, musí být současně bez omezení otevřená. Cílem je při zpřístupnění dat dle principu „as open as possible, as closed as necessary“ – tedy „tak otevřeně, jak jen to je možné, tak omezeně, jak je to nezbytně nutné“.

Existuje řada případů, kdy nelze data ve výchozím nastavení otevřít, například data, na která se vztahují práva duševního vlastnictví nebo data, která jsou svou povahou citlivá.

 

Volně dostupné a otevřené zdroje 

arXiv – archiv pro elektronické preprinty a vědecké materiály z oblasti fyziky, matematiky, počítačové vědy a kvantitativní biologie a nelineárních věd.

Caritas et Veritas - odborný časopis zaměřující se na reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech vydávaný Teologickou fakultou Jihočeské univerzity.

DOAJ: Directory of Open Access Journals - databáze časopisů s otevřeným přístupem, možnost vyhledávání dle názvu časopisu i jednotlivých článků.

Google Books - databáze knih z celého světa obsahující nejen záznamy, ale mnohdy i plné texty.

Google Scholar - vyhledávač záznamů i plných textů studijních materiálů napříč všemi obory.

PLoS JOURNALS - multioborová databáze společnosti Public Library of Science zpřístupňující plné texty elektronických časopisů.

RePEc - digitální knihovna tvořená dobrovolníky ze 75 zemí zaměřená na ekonomické obory.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies