Otevřená věda

„Pracujte, dokončete, publikujte.“

Michael Faraday, 1874

 buffer_6754379

"Open Science" image by Open Science is licensed under CC BY 2.0.

 

Otevřená věda – Open Science je zastřešující označení pro soubor mnoha různých pojmů a praktik zajišťujících otevřenost vědeckého procesu. Představuje nový, moderní způsob, jak provádět výzkum a jak umožnit přístup k jeho výsledkům i výzkumným datům. Děje se tak prostřednictvím nových digitálních technologií a nástrojů, vedoucích k posílení vědecké spolupráce.​

Usiluje o dostupnost vědeckých výsledků, které jsou znovu použitelné. O transparentnost, která je ve všech fázích vědeckého procesu obrovským přínosem pro vědeckou integritu. Klade důraz na spolupráci, na princip bezplatného sdílení a opětovného využívání všech vědeckých výstupů. Zároveň mají být k dispozici vědecké informace v průběhu všech fází jejích cyklu, což napomáhá efektivnějšímu šíření výsledků.

Základními atributy otevřené vědy jsou:

  • Otevřené vzdělávací materiály
  • Otevřené zdrojové kódy
  • Otevřená data
  • Otevřená metodologie
  • Otevřené recenzní řízení
  • Otevřený přístup

Za hlavní pilíře otevřené vědy lze považovat otevřený přístup k výsledkům – OPEN ACESS a otevřený přístup k výzkumným datům – OPEN/FAIR data.

K dalším nástrojům patří například otevřené zdrojové kódy softwaru (Open Source), otevřené vzdělávací materiály (Open Educational Resources), občanská věda (Citizen Science), otevřené recenzní řízení (Open Peer Review) nebo otevřené laboratorní deníky (Open Notebooks).

 

Více informací o problematice otevřené vědy:

Open Science – zbožné přání nebo reálná budoucnost vědy?

Stanovisko Technologické agentury ČR k otevřené vědě.

Otevřená věda a citizen science: obsáhlý webinář Národní technické knihovny z roku 2021. 

Open science – od dat k publikaci: videozáznamy z dvoudenního semináře, který v únoru 2021 pořádalo Centrum pro podporu open science při Ústřední knihovně Univerzity Karlovy.

K otevřené vědě v angličtině:

Portál FOSTER Open Science.

Taxonomie Open Science na portálu FOSTER. 

Open Science Training Handbook: učebnice postupů otevřené vědy.

Open for you! Prezentace a videozáznamy ze série školení o různých aspektech otevřené vědy. Organizovala 4EU+ European University Alliance v letech 2021–2022.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies