Knihovna

Knihovna poskytuje služby studentům a pedagogům ze všech součástí JU, vědeckým pracovníkům ústavů AV ČR v Českých Budějovicích i zájemcům z řad veřejnosti.

Akademická knihovna Jihočeské univerzity vznikla v roce 2010 sloučením knihovních fondů bývalých knihoven Pedagogické, Přírodovědecké, Zdravotně sociální a Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity. V roce 2012 byl také připojen fond knihovny Fakulty rybářství a ochrany vod. V rámci AK JU působí Knihovna biologických pracovišť AV ČR, Rakouská, Švýcarská a Americká knihovna.

Knihovna nabízí:

  • více než 450 000 svazků knih a časopisů, z toho 200 000 svazků ve volném výběru
  • desítky tisíc elektronických časopisů a e-knih
  • více než 500 studijních míst v různých typech studoven
  • 100 počítačů s přístupem na internet
  • wifi připojení pro notebooky, mobily a tablety
  • samoobslužné vracení knih 24 hodin denně
  • kopírovaní, tisk, skenování
  • kavárnu
  • prodejnu skript a učebních materiálů

Fond knihovny je uložen ve dvou podlažích. V prvním jsou knihy ze společenskovědních disciplín a beletrie, ve druhém si můžete půjčit knihy z přírodovědných oborů, zemědělství a lékařských věd. K dispozici jsou též k prezenčnímu studiu vysokoškolské kvalifikační práce.

Knihovna zároveň pořádá semináře a kurzy o efektivním využívání moderních informačních zdrojů. K přednáškám a kulturním akcím slouží klubová místnost vybavená audiovizuální technikou.

Fotogalerie / Virtuální prohlídka

Orientační plán volného výběru:

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies