Informační vzdělávání

Vzdělávací aktivity

NABÍDKA PRO STUDENTY

 • Školení a prezentace - aktuální nabídku otevřených školení a prezentací umisťujeme do aktualit a na Facebook.
 • Konzultace a poradenství

Můžete si domluvit osobní konzultaci s knihovníkem, kde Vám například poradíme s přípravou rešerše na téma Vaší bakalářské či magisterské práce. Ukážeme Vám, jak vyhledávat v databázích a doporučíme další vhodné služby naší knihovny podle Vašich informačních potřeb. Poradíme Vám, jak dodržovat citační etiku a naplno využívat softwarové citační nástroje.

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB PRO FAKULTY V AKADEMICKÉM ROCE 2023/2024

Informační hodiny pro studenty 1. ročníků
 • na základě dohody s pedagogy
 • přednáška může být součástí "Úvodu do studia"
 • obsah: základní informace o knihovně a o poskytovaných službách (orientace v knihovním fondu, výpůjční služby, využívání techniky v knihovně); vyhledávání dokumentů v online katalogu knihovny; základní informace o přístupu k elektronickým informačním zdrojům (online databázím)
 • cca 60 minut
Školení pro studenty, kteří začínají zpracovávat bakalářské či magisterské práce
 • na základě dohody s pedagogy
 • obsah: efektivní vyhledávání informací; teoretické a praktické seznámení s elektronickými informačními zdroji (databáze, e-knihy, e-časopisy), získávání plných textů dokumentů; citační etika a citování dle normy, použití citačního softwaru atd.
 • cca 90 minut
Konzultace pro doktorandy
 • Individuální konzultace, popř. konzultace pro skupinu na libovolné téma, např. vyhledávání v profesionálních informačních zdrojích, citování dokumentů, softwarové nástroje pro citování a tvorbu osobních kartoték apod..
Exkurze
 • Po předchozí domluvě lze zajistit prohlídku Akademické knihovny včetně vysvětlení základů toho "jak knihovnu používat".
Konzultace a poradenství
 • Můžete si domluvit osobní konzultaci s knihovníkem, kde Vám například poradíme s výběrem vhodných odborných elektronických informačních zdrojů a možnostmi jejich využití ve výuce, seznámíme Vás teoreticky i prakticky se základy práce s online databázemi nebo Vám řekneme více o hodnocení kvality odborných časopisů a publikační činnosti autora (impact factor, h-index apod.).

Kontakt - jednotlivé služby lze objednat e-mailem u Mgr. Františka Vorla.

Knihovna v současné době zajišťuje výuku předmětů:

Výukové materiály

ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE (DATABÁZE, E-KNIHY, E-ČASOPISY)

VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU

CITACE A CITOVÁNÍ

PUBLIKOVÁNÍ

E-KNIHY

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies