Podpora publikování v režimu OA

Akademická knihovna Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je členem konsorcia CzechELib. Národní centrum CzechELib zajišťuje pro celou výzkumnou a vzdělávací komunitu České republiky nákup klíčových elektronických zdrojů, pečuje o jejich správu včetně statistik využívání a podporuje i publikování v režimu otevřeného přístupu. Národní centrum spadá pod Národní technickou knihovnu a jeho vybudování bylo podpořeno z evropského Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání.

CzechELib je součástí projektu Národního centra pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací, který je realizován za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Centrum zajišťuje pro své členy především:

 • Podporu při využívání publikačních částí smluv (agenda Open Access).
 • Výběr elektronických informačních zdrojů (EIZ) pro centrální podporu.
 • Realizaci výběrových řízení na dodavatele EIZ.
 • Sjednání licenčních smluv a vlastní nákup EIZ.
 • Podporu členským institucím při zpřístupnění a využívání pořízených EIZ.
 • Podporu členským institucím pro zpracování bibliometrických analýz.
 • Správu a vedení statistik využívání zdrojů.

Více podrobností naleznete na webových stránkách:

CzechElib

Národní centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací

 

Jako člen CzechElib máme u několika vydavatelů vyjednánu slevu nebo úplné odpuštění poplatků za publikování v otevřeném režimu. To platí pouze pro korespondující autory z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Případný poplatek (APC – Article Processing Charge) za publikování hradí Akademická knihovna systémem tzv. tokenů. Instrukce jednotlivých vydavatelství pro publikující autory naleznete na stránce Národní technické knihovny.

Tokeny Akademické knihovny pro úhradu publikačních poplatků u jednotlivých vydavatelství v roce 2024.

Stav k 7. 5. 2024 – pozor, počty jsou orientační a mohou se v době mezi aktualizacemi měnit!

Springer: nezbývají ŽÁDNÉ tokeny

Taylor & Francis: k dispozici 1 token

Wiley: k dispozici 12 tokenů

Oxford University Press: k dispozici neomezený počet


Tipy pro autory: Jak publikovat v režimu Open Access

Před publikováním si zkontrolujte, že:

 1. Vaše instituce je součástí transformační smlouvy s vydavatelstvím (lze dohledat ZDE)
 2. Jste korespondenční autor (používejte e-mailovou adresu své instituce, pro některá vydavatelství by jiná mohla být problém)
 3. Časopis je v seznamu oprávněných titulů (ZDE je ke stažení seznam ve formátu .xlsx), navíc podle TOHOTO PŘEHLEDU můžete identifikovat typ časopisu.
 4. Typ článku a datum přijetí jsou v pořádku
 5. Vaše instituce má volný token k úhradě poplatku za publikování (APC)

 


Vydavatelství Oxford University Press

Největší univerzitní vydavatelství na světě a po Cambridge University Press druhé nejstarší – bylo založeno roku 1586. Je součástí Oxfordské univerzity a v posledních 400 letech vydává především vědecké práce, hudební partitury a učebnice. Navíc je hlavním redaktorem slovníku Oxford English Dictionary. Stávající smlouva pro publikování v režimu Open Access je platná do 31. prosince 2025.

Počet tokenů pro autory z Jihočeské univerzity není omezen.

Lze publikovat články typu Research Article, Review Article, Brief Report, Case Report.

Oprávněné jsou všechny plně Open Access tituly a hybridní tituly, výjimkou jsou následující časopisy, které oprávněné NEJSOU:

 • Astronomy & Geophysics
 • Children & Schools
 • Critical Values
 • European Heart Journal Supplements
 • Health and Social Work
 • Holocaust And Genocide Studies
 • Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery
 • Itnow
 • JNCI Monographs
 • Journal of American History
 • Journal of Computational Design and Engineering
 • Journal Of The ICRU
 • Music Theory Spectrum
 • OAH Magazine of History
 • Progress of Theoretical and Experimental Physics
 • Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases
 • Shakespeare Quarterly
 • Social Work
 • Social Work Research
 • The American Historical Review
 • The Library¨
 • The Year’s Work in Critical and Cultural Theory
 • The Year’s Work in English Studies
 • Translational Animal Science
 • Western Historical Quarterly

Proces publikování řídí sám autor na webové stránce konkrétního časopisu. Při zaslání rukopisu musí korespondující autor použít institucionální e-mail (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), po úspěšném recenzním řízení je přijat k publikování (“accepted”) a je předán produkčnímu týmu s unikátním ID.

Autor dostane uvítací e-mail s unikátním odkazem na licenční a platební systém (Author Services) a pokud identifikátor instituce (Ringgold ID) odpovídá oprávněné instituci (Jihočeská univerzita), obdrží autor druhý e-mail s instrukcemi, jak využít možnosti bezplatného Open Access publikování podle transformační smlouvy.

Po žádosti o Open Access má OA administrátor (Akademická knihovna) 7 dní na schválení požadavku. Vzhledem k neomezenému čerpání nemůže být důvodem pro zamítnutí vyčerpání limitu, ale jiná okolnost - např. autor již není členem oprávněné instituce.

Pozor: při zamítnutí žádosti o OA administrátorem instituce musí autor uhradit poplatek za publikování (APC)!

 


Vydavatelství Wiley

Americké vydavatelství působí od roku 1807 a zaměřuje se na akademické publikování a výukové materiály. Stávající smlouva s vydavatelstvím je platná do 31. prosince 2026. 

Počet tokenů pro JU je omezený (25 ročně), platí princip „first come first served“. Před zasláním článku doporučujeme kontaktovat Akademickou knihovnu JU s dotazem na možnost uplatnění tokenů.

Samozřejmě je možné zdarma publikovat v časopisech, které si předplácejí čtenáři (Subscription only journals).

V rámci Open Access lze publikovat v hybridních titulech, jejichž seznam najdete ZDE. Lze publikovat články typu Research Article, Review Article, Commentary, Case Study, Data Article, Education, Lecture, Method and Protocol, Perspective, Practice and Policy, Rapid Publication, Short Communication, Technical Note.

Detailní návod pro autory připravilo vydavatelství Wiley ZDE.

Pokud nakladatelství přijme článek k publikaci, autor je vyzván ke správě článku v systému Author Services. Nejprve vyplní všechny informace a pozornost věnuje vyznačení odpovědného korespondujícího autora (Responsible Corresponding Author) - ten může být jenom jeden, je odpovědný za podpis publikační smlouvy a jeho afiliace bude použita pro určení oprávněnosti využít tokenu v rámci transformační smlouvy. V případě, že má autor několik afiliací, musí uvést, kterou afiliaci chce použít pro uhrazení APC. Administrátor (Akademická knihovna) je automaticky vyrozuměn o požadavku a schválí publikování v případě, že autorova afiliace je v pořádku a tokeny pro příslušné období nejsou vyčerpány.

Pokud administrátor žádost zamítne, vydavatel autora kontaktuje a nabídne možnost publikovat tradičně (pro autora zdarma, článek bude za paywallem) nebo uhradit APC přímo, pokud má být článek publikován v režimu Open Access.

Video s návodem k publikování u Wiley (v angličtině) najdete ZDE.


Vydavatelství Taylor & Francis

Britské vydavatelství s tradicí od roku 1798 se zaměřuje na publikování nejkvalitnějších vědeckých poznatků. Stávající smlouva je v platnosti 31. prosince 2025.

Počet tokenů pro JU je omezený (3 ročně), platí princip „first come first served“. Před zasláním článku doporučujeme kontaktovat Akademickou knihovnu JU s dotazem na možnost uplatnění tokenů.

 V rámci Open Access jsou oprávněné všechny hybridní tituly, jejich úplný seznam naleznete na TÉTO STRÁNCE.

Lze publikovat články typu Article, Review, Research Article, Review Article, Report, Short Communication, Original Article.

Na publikačním portálu autor vyplní úvodní informace a zašle svůj text. Je nutné, aby prokázal svou afiliaci k JU – mailová adresa univerzity.  Administrátor (AK JU) je vyrozuměn o požadavku na přidělení tokenu a po kontrole autora token přidělí.

Vydavatelství následně komunikuje e-maily přímo s autorem: vyzve jej k vyplnění autorské smlouvy (APA), potvrzení správnosti metadat a autorství a k výběru licence. Následně je článek publikován.

Podrobný návod krok za krokem najdete na stránce CzechElib ZDE.

 


Vydavatelství Springer Nature

Springer je součástí německo-britského domu Springer Nature a je jedním z nejvýznamnějších vydavatelství na světě v oblasti přírodních věd. Stávající smlouva s CzechElib platí do 31. prosince 2025.

Počet tokenů pro JU je omezený (14 ročně), také zde platí princip „first come first served“. Před zasláním článku doporučujeme kontaktovat Akademickou knihovnu JU s dotazem na možnost uplatnění tokenů.

 Autoři členských institucí CzechElib mohou v režimu Open Access publikovat v hybridních titulech (POZOR, nikoliv v titulech BioMed Central, titulech Springer Open a Scientific Reports nebo Nature Communications).

Je možné publikovat články typu Original Paper (neboli Research Article), Review Article, Brief Communication, Continuing Education.

Podrobný tutorial, jak publikovat v režimu Open Access, naleznete ZDE.

Na webu vydavatelství autor vyplní úvodní informace a zašle svůj text. Po přijetí článku k publikování je autor požádán vydavatelem k podepsání smlouvy o publikování. Springer kontroluje afiliaci autora k instituci (JU) podle institucionální emailové domény v kontaktu, podle afiliace vybrané autorem (to je nejdůležitější parametr) a podle IP adresy, ze které vyplňuje smlouvu. Pokud je autorova instituce ověřena, typ článku je v seznamu oprávněných typů a časopis je v seznamu oprávněných titulů, pak se autorovi zobrazí informace o transformační smlouvě a autor se může rozhodnout, jestli bude pokračovat v publikování v režimu Open Access a odešle článek ke schválení. Autor následně musí podepsat svolení k publikování (Licence to Publish). Po schválení článku k čerpání tokenu administrátorem je článek publikován v režimu OA.

V případě zamítnutí článku administrátorem AK JU má autor možnost uhradit poplatek za publikování sám, nebo si zvolit publikování článku v klasickém režimu (článek bude za paywallem).

Video s návodem k publikování u Springer (v angličtině) najdete ZDE.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies