Podpora publikování v režimu OA

Akademická knihovna Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je členem konsorcia CzechELib. Národní centrum CzechELib zajišťuje pro celou výzkumnou a vzdělávací komunitu České republiky nákup klíčových elektronických zdrojů, pečuje o jejich správu včetně statistik využívání a podporuje i publikování v režimu otevřeného přístupu. Národní centrum spadá pod Národní technickou knihovnu a jeho vybudování bylo podpořeno z evropského Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání.

CzechELib je součástí projektu Národního centra pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací, který je realizován za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Centrum zajišťuje pro své členy především:

  • Podporu při využívání publikačních částí smluv (agenda Open Access).
  • Výběr elektronických informačních zdrojů (EIZ) pro centrální podporu.
  • Realizaci výběrových řízení na dodavatele EIZ.
  • Sjednání licenčních smluv a vlastní nákup EIZ.
  • Podporu členským institucím při zpřístupnění a využívání pořízených EIZ.
  • Podporu členským institucím pro zpracování bibliometrických analýz.
  • Správu a vedení statistik využívání zdrojů.

Více podrobností naleznete na webových stránkách:

CzechElib

Národní centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací

 

Jako člen CzechElib máme u několika vydavatelů vyjednánu slevu nebo úplné odpuštění poplatků za publikování v otevřeném režimu. To platí pouze pro korespondující autory z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Případný poplatek (APC – Article Processing Charge) za publikování hradí Akademická knihovna systémem tzv. tokenů. Instrukce jednotlivých vydavatelství pro publikující autory naleznete na stránce Národní technické knihovny.

Podporovaná vydavatelství:

John Wiley & Sons, Inc.

Americké vydavatelství, známé jako Wiley, působí od roku 1807 a zaměřuje se na akademické publikování a výukové materiály. V rámci Open Access lze publikovat v hybridních titulech, přičemž stávající smlouva s vydavatelstvím je platná do konce roku 2026. Seznam českých členských institucí, seznam titulů, kde je možné publikování využít, a také detailní informace pro autory jsou na stránkách vydavatele. Další podrobnosti o společnosti naleznete na domovské stránce Wiley.

Taylor & Francis

Britské vydavatelství s tradicí od roku 1798 se zaměřuje na publikování nejkvalitnějších vědeckých poznatků. V rámci Open Access jsou oprávněné všechny hybridní tituly a jedná se o typy publikací Article, Review, Research Article, Review Article, Report, Short Communication, Original Article. Stávající smlouva je v platnosti do konce roku 2025.

S rozsahem publikační činnosti vydavatelství se můžete seznámit zde.

Springer Nature

Springer je součástí německo-britského domu Springer Nature a od roku 2015 je jedním z nejvýznamnějších vydavatelství na světě v oblasti přírodních věd. Autoři členských institucí CzechElib mohou v režimu Open Access publikovat v hybridních titulech (nikoliv v titulech BioMed Central, titulech Springer Open a Scientific Reports nebo Nature Communications). Stávající smlouva platí do konce roku 2025. Seznam českých členských institucí, všech titulů, kde je možné publikování využít, a také detailní informace pro autory jsou na této stránce.

Více informací vám poskytne webová stránka Springer.

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers je mezinárodní profesní organizace se sídlem v USA, zaměřená především na technologie související s elektrotechnikou. Kromě publikační činnosti se věnuje pořádání konferencí. Má ve světě asi 400 000 členů ve 175 zemích a více informací naleznete zde.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies