Metadata

Metadata jsou popisem datového souboru a jsou tedy nezbytnou součástí výzkumných dat, ale také publikačních výstupů. Existují obecná doporučení pro popis výzkumných postupů a dat, jako příklad lze uvést to od Národní technické knihovny: https://doi.org/10.48813/yt6w-6h15. Pro další schémata mohou uživatelé sáhnout sem (v angličtině). Metadaty výstižně popisujeme určitý soubor tak, aby splňoval principy FAIR (viz záložka „Otevřená data“). Metascience je pak vlastní vědeckou disciplínou a v roce 2023 se jí věnovala celosvětová konference ve Washingtonu, D.C. (https://metascience.info/).

Metadata lze dále dělit, a to na:

  • administrativní,
  • popisná,
  • strukturální.

 

Praktické příklady z různých vědních oborů (politologie, fyzika či medicína) na toto dělení naleznete na stránce „Jak udělat vaše data FAIR“: https://howtofair.dk/how-to-fair/metadata/. Jak zjistit, že jsou naše data skutečně „FAIR“? K tomu slouží dokument z letní školy EUDAT (kde je tento „checklist“ k dohledání i v angličtině). Pro podporu FAIR principů a fairifikaci dat je k dispozici např. platforma https://www.fairsfair.eu/.

 

Do metadat nás vhodně uvede série přednášek českého kanálu EOSC (= European Open Science Cloud, https://www.eosc.cz/), jejíž 1. díl je uveřejněn na YouTube: https://youtu.be/_RS0lfkXY4o (následují díly další). Kdo by se chtěl rychle s problematikou seznámit, doporučujeme zhlédnout krátké čtyřminutové video na tomto odkaze: https://youtu.be/fZWg0ClQkYQ.

 

Oblast metadat je dynamická a rychle se rozvíjí, proto vás budeme pravidelně o různých metadatových standardech informovat a tuto stránku pravidelně aktualizovat.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies