Data Management Plan

DMP vychází z povinnosti uchovávat, sdílet a publikovat výzkumná data jako podmínky některých poskytovatelů financí (např. OP JAK, Horizon Europe). Je to živý dokument, který přesně popisuje „životní cyklus“ dat, tedy jak budou získána, jejich popis, metadata i veškeré etické a právní aspekty. Specifikuje úložiště dat a jejich zálohování, dlouhodobé uchování, zveřejnění a v neposlední řadě zodpovědné osoby a zdroje. DMP by měl vzniknout na samém začátku projektu a k jeho vytvoření lze využít spolehlivý online nástroj, například Data Stewardship Wizard.

DMP se však nemusí týkat pouze konkrétního projektu, ale jedná se i o zacházení s výzkumnými daty na úrovni celé organizace. Cyklus efektivního zacházení s výzkumnými daty ilustruje následující obrázek:

obrazek1

© RDMkit

 

Více se lze o životním cyklu dat dočíst na tomto odkaze: https://dynamics.folio3.com/blog/what-are-the-three-main-goals-of-data-lifecycle-management-dlm/. Nejedná se tedy o jednorázovou akci, ale o dlouhodobý proces. Tento proces je nutno neustále sledovat a pečovat o něj po celý životní cyklus dat.

Kromě online nástroje Data Stewardship Wizard (https://ds-wizard.org/) existují i další jako DMPonline (https://dmponline.dcc.ac.uk/) či Argos (https://argos.openaire.eu/splash/). Svůj DMP můžete dokonce publikovat jako plnohodnotný příspěvek (https://riojournal.com/).

Vzory DMP:

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies