E-zdroje

Akademická knihovna JU poskytuje svým uživatelům přístup do řady odborných databází a doprovodných online služeb.

U licencovaných databází jsou práva k přístupu označena zkratkou fakulty, ústavu nebo součásti JU, které si zaplatily předplatné:

AK [Akademická knihovna]    BC [Biologické centrum AV ČR]    JU [Jihočeská univerzita]    TF [Teologická fakulta]

elib

Od roku 2020 přístup k řadě EIZ zajišťuje projekt CzechElib. Misí projektu CzechELib je vytvořit pro členské instituce kvalitnější podmínky pro přístup k elektronickým informačním zdrojům (EIZ), zvýšit výkonnost oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání a zároveň se zařadit po bok ostatních vyspělých zemí, které podobná národní licenční centra úspěšně provozují.

Cílem projektu je vytvořit a zprovoznit národní centrum CzechELib, které bude efektivně zajišťovat centrální nákup klíčových EIZ pro výzkumnou a vzdělávací sféru v ČR, tyto zdroje bude spravovat a jejich reálné využívání cílovou skupinou bude statisticky vyhodnocovat. Díky centralizaci know-how, vyjednávání, nákupu a správy zdrojů dojde postupně k výraznému snížení administrativní zátěže pro členské instituce a bude vytvořena silnější vyjednávací pozice vůči dodavatelům EIZ.

Více o projektu CzechElib zde

Zaměstnanci a studenti JU se mohou k databázím, které mají vyznačenou dostupnost AK-JU připojit i z počítačů mimo JU pomocí VPN koncentrátoru.

U databází s možností připojení bez VPN, tedy prostřednictvím institucionálního připojení Shibboleth, je uvedena ikona Shibboleth.

Případné problémy s VPN koncentrátrem a jeho nastavením hlaste panu Šimkovi (http://simek.jcu.cz/vpn/). Vždy uvádějte název databáze a svoji IP adresu, z které se do databáze hlásíte. Usnadníte tím vyřešení problému.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies