Dočasné přístupy

U licencovaných databází jsou práva k přístupu označena zkratkou fakulty, ústavu nebo součásti JU:

AK    [Akademická knihovna]    BC [Biologické centrum AV ČR]    JU [Jihočeská univerzita]    TF [Teologická fakulta]

Zaměstnanci a studenti JU se mohou k databázím, které mají vyznačenou dostupnost AK-JU připojit i z počítačů mimo JU pomocí VPN koncentrátoru.

Případné problémy s VPN koncentrátorem a jeho nastavením hlaste panu Šimkovi (http://simek.jcu.cz/vpn/). Vždy uvádějte název databáze a svoji IP adresu, z které se do databáze hlásíte. Usnadníte tím vyřešení problému.


U databází s možností připojení bez VPN, tedy prostřednictvím institucionálního připojení Shibboleth, je uvedena ikona Shibboleth.

NĚKTERÉ DATABÁZE MOHOU VYŽADOVAT DODATEČNOU REGISTRACI.ProQuest Dissertations & Theses Global

Do 30.10.2023 ze sítě AK-JU nebo pomocí připojení Shibboleth

Databáze PQDT Global zpřístupňuje více než 5,5 mil. disertačních a diplomových prací, z nichž je 3,1 mil. přístupno v plném znění (ve formátu PDF). U většiny prací je možnost online nákupu i tištěné verze. Roční přírůstek databáze, do níž přispívá přes 4 200 světových univerzit, je okolo 200 000 dokumentů v plném textu, z toho 15 000 z konti­nentální Evropy, a to v různých jazycích.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies