Radikální levice ve střední Evropě a její vývoj od konce první světové války do roku 1933
lib

Kdy:
2021-10-14 - 2021-10-15

O události

Apokalypsa první světové války přinesla zásadní politické, hospodářské, společenské ale i mentální proměny. Značná část obyvatelstva došla k závěru, že kapitalismus selhal, což vedlo k volání po zásadní proměně společenského a ekonomického uspořádání. Možná alternativní forma byla spatřována pod heslem socialismu; výzvou byl formující se sovětský systém, přičemž v levém spektru politiky existovaly i další formy radikalizace. Tyto procesy se střetávaly s úsilím o demokratický vývoj, ale i snahami extrémní pravice o uchopení moci.

Cílem konference je analýza vývoje radikální levice ve středovýchodní Evropě v meziválečném období do roku 1933, kdy nástup nacismu k moci v Německu podstatně mění směřování a štěpení evropské politické scény. Kromě toho jsou vítány také příspěvky k vývoji levice během první světové války a krátce před ní. Konference si klade za cíl zkoumat vývoj radikální levice jak z hlediska jednotlivých států, tak s ohledem na širší regionální perspektivu a komparaci středovýchodní Evropy.

Vzhledem k široce vymezené problematice se budeme zabývat především následujícími tematickými okruhy:

Ozbrojené konflikty a násilí (stávky, demonstrace, hladové pochody, střety s bezpečnostním aparátem);
Mezinárodní spolupráce;
Vztahy sociálně demokratických a komunistických stran;
Mediální reflexe a veřejné mínění (tisk a snaha o ovlivňování názorů veřejnosti).

 

Více informací zde.

9f4947ba-7487-4d63-9b55-7f1c37ec364b

 
 

Powered by iCagenda

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.