Rozvoj JU - Akademická knihovna

Díky projektu IROP - Rozvoj JU – Akademická knihovna, CZ.06.04.04/00/22_002/0001973 budou realizovány následující klíčové aktivity, jejichž cílem je revitalizace budovy, obnova a zlepšení stávajícího vybavení, které souvisí s činností Akademické knihovny JU: 

1: Výměna vybraných otvorových výplní na budově Akademické knihovny JU

Jedná se o nejnákladnější a nejpotřebnější projektovou aktivitu. Aktivita již započala v přípravě projektu, kdy se hledalo nejpřijatelnější řešení výměny oken a dveří, které by v souladu s posledními technologickými trendy (velkou roli hrála kvalita, spolehlivost a dlouhá životnost otvorových výplní), bylo ekologicky šetrné a mělo jednoznačný dopad do úspor energie. 

2: Pořízení technického vybavení Akademické knihovny JU

Jedná se o důležitou aktivitu projektu, která obnoví a zvýší standard pro poskytování knihovnických služeb. Knihovna musí držet krok s moderními zahraničními a českými knihovnami a přinášet svým návštěvníkům atraktivní služby. Aktivita již započala v přípravě projektu.

Více informací k realizaci projektu naleznete na: https://www.jcu.cz/cz/univerzita/rozvoj/projekty/realizovane-projekty/rozvoj-ju-akademicka-knihovna

irop

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies