ORCID ID

Co je ORCID a proč ho chtít?

ORCID (Open Research and Contributor ID) pomáhá se správou příjemců grantů a oponentů tím, že nabízí registr jedinečných trvalých identifikátorů jednotlivých autorů, budovaný jako otevřený, neziskový a komunitou řízený systém.

Registr ORCID je zdarma a poskytuje jednotlivcům možnost získání ORCID ID, spravování svého profilu a vyhledávání ostatních vědců.

Co ORCID může zlepšit?

  • proces podávání žádosti o grant
  • řízení a vykazování projektu včetně sledování návratnosti investic
  • správnost záznamů
  • výměnu dat a dodržování povinného zveřejnění výsledků výzkumu a článků
  • řízení informací o výzkumných aktivitách příjemců
  • spolupráci s dalšími systémy pro řízení výzkumu

Jak se lze do projektu zapojit?

  1. Pro fyzické osoby je přístup do registru bezplatný. Registrovaný uživatel získá jedinečný ORCID identifikátor. Jedná se o 16-místný kód, například ve tvaru 0000-0002-2598-3635. Více informací o registraci najdete na: https://support.orcid.org/knowledgebase/articles/171598-register-your-orcid-id 
  2. Organizace si mohou vytvořit členství, profil, pod kterým se spojí záznamy jednotlivých ORCID identifikátorů příslušných registrovaných uživatelů. Mohou dále aktualizovat ORCID záznamy, získávat aktualizace od ORCID a také registrovat své zaměstnance, studenty a zajistit jim tím vytvoření ORCID identifikátoru. Více informací najdete na: https://orcid.org/content/about-orcid 

ORCID záznamy

Záznamy neobsahují citlivá data. Jejich strukturu tvoří: jméno, e-mail, název organizace, popis výzkumné činnosti.

Užitečné odkazy

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies