Knihovní rada

Ředitel AK ustanovuje ve spolupráci s děkany fakult Knihovní radu AK (dále jen KR). KR je poradní orgán ředitele AK, který se vyjadřuje především k otázkám akvizice společných, resp. nákladných informačních zdrojů (především elektronických) a ke koncepčním záměrům AK.

Členy KR jsou zástupci jednotlivých součástí JU, delegováni příslušným děkanem, resp. ředitelem součásti JU. Členem KR je také zástupce BC AV ČR. KR adresuje své návrhy vedení fakult a ústavů JU, případně vedení JU.

MENU