Abecední seznam

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

U licencovaných databází jsou práva k přístupu označena zkratkou fakulty, ústavu nebo součásti JU:

AK [Akademická knihovna] BC [Biologické centrum AV ČR] JU [Jihočeská univerzita] TF [Teologická fakulta]

Případné problémy s přístupem do databází hlaste na email: vorel@lib.jcu.cz nebo sarauerova@lib.jcu.cz
Vždy uvádějte název databáze a svoji IP adresu, z které se do databáze hlásíte. Usnadníte tím vyřešení problému.

Zaměstnanci a studenti JU se mohou k jednotlivým databázím připojit i z počítačů mimo JU pomocí VPN koncentrátoru.


ACADEMIC INFO: EDUCATIONAL SUBJECT DIRECTORY
  Dostupnost: FREE
  Sbírka shromažďuje informace ze všech vědních oborů a je primárně určena pro vzdělávání studentů VŠ a odborníků. Cílem projektu je seskupit co nejvíce výzkumných online přístupných materiálů z muzeí, archivů a knihoven z celého světa.
 
ACADEMIC SEARCH COMPLETE [EBSCO]  vavpi-gif
  Dostupnost: AK - JU
 

Multioborová databáze plných textů, obsahující více než 8 500 plnotextových periodik, včetně více než 7 300 recenzovaných časopisů.

Návody a pomůcky na stránce projektu SCI – INFO.

 
ACTA SANCTORUM
  Dostupnost: CD v knihovně TF
  Fulltextová databáze obsahující kompletní texty 68 tištěných svazků Acta Sanctorum publikovaných během 300 let. Zahrnuje materiály ze života svatých od počátků křesťanství až po 16. století. Mapuje vývoj křesťanských postojů a myšlení té doby v historických souvislostech. Kromě originálních textů v latině obsahuje také úvodní materiály, kritiky a rejstříky.
 
AGRIS
  Dostupnost: FREE
  Bibliografická databáze literatury týkající se technických, ekonomických a sociálních aspektů zemědělství včetně lesnictví, živočišné výroby, vodního hospodářství a výživy obyvatelstva. Kromě tradičních dokumentů zahrnuje i speciální dokumenty (vědecké a technické zprávy, disertace atd.).
 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (ACS)
  Dostupnost: AK - BC
  Přístup k plným textům kompletní produkce The American Chemical Society.
 
ATLA/ATLAS [EBSCO]
  Dostupnost: JU
  ATLA Religion Database with ATLASerials je čelním indexem pro časopisecké články, knižní recenze a kolekce esejů ze všech oblastí spojených s teologií a religionistikou a navíc zahrnuje online kolekci teologických časopisů vydavatele ATLA. Obsahuje více než 620 000 citací článků z více než 1 746 periodik (v současné době 575 indexovaných), přes 250 000 citací esejů z více než 18 000 sborníků a více než 570 000 citací knižních recenzí a rostoucí počet multimediálních citací.

 
BIBLEWORKS (verze 9)
  Dostupnost: TF
  Fulltextová databáze určená ke studiu Bible. Obsahuje biblické texty v mnoha jazycích. Přístup v rámci databáze Litterae Ante Portas. Heslo pro přístup lze získat v knihovně TF.
 
BIOLOGICAL ABSTRACTS [OVID]
  Dostupnost: AK - BC
 

Bibliografická databáze od firmy BIOSIS. Sledovanými obory jsou zemědělství, biochemie, biotechnologie, botanika, ekologie, životní prostředí, mikrobiologie, farmakologie a další příbuzné.

Stručný návod pro práci s OvidSP v ČJ.

 
BIOME:THE HUB FOR INTERNET RESOURCES IN THE HEALTH AND LIFE SCIENCES
  Dostupnost: FREE
  Kolekce specializovaných informačních bran k vybraným webovým zdrojům vytvářená odborníky z Univerzity v Nottinghamu.
 
BIOONE FULL-TEXT   vavpi-gif
  Dostupnost: AK - JU - BC
  Plnotextová databáze poskytující unikátní seskupení 191 časopisů z oblasti biologie a ekologie. Umožňuje prohledávat kolekci abstraktů odkazující na plnotextové články. Retrospektiva sahá obvykle do roku 2000. Aktualizace databáze probíhá každý měsíc. Pro mobilní přístup se stačí zaregistrovat na https://www.bioone.org/action/mobileDevicePairingLogin. Seznam titulů.

Leták v češtině.


 
CAB ABSTRACTS PLUS COLLECTION [OVID]  vavpi-gif
  Dostupnost: AK -JU
 

Bibliografická databáze zaměřená na zemědělství a lesnictví. Zahrnuje obory jako živočišná a rostlinná výroba, chovatelství a pěstitelství, ochrana rostlin, genetika, lesní inženýrství, ekonomika, veterinární medicína, lidská výživa, rozvoj venkova, turistika atd. Pokrývá období od roku 1973 do současnosti. Více než 95 % záznamů obsahuje abstrakta.

 
CAB DIRECT
  Dostupnost: AK - JU
  Přístup z jednotného vyhledávacího rozhraní ke všem předplaceným zdrojům CABI.
 
CAB EBOOKS  vavpi-gif
  Dostupnost: AK -JU
  CAB eBooks je kolekce elektronických knih pokrývající obory jako zemědělství, potravinářství, výživa, veterinární lékařství, medicína, botanika, volný čas, zábava, životní prostředí a jeho ochrana a podobně. Více informací zde.
 
CABI COMPENDIA  vavpi-gif
  Dostupnost: AK -JU
  Plnotextová databáze. V rámci projektu Mendelu Research Library je dostupných pět kompendií:
 
 
  • Aquaculture Compendium - encyklopedický informační zdroj, který shrnuje poznatky týkající se rybářství a příbuzných oborů.
 
  • Crop Protection Compendium - interaktivní průvodce problematikou ochrany zemědělských produktů, počínaje semeny až po polotovary.
 
  • Forestry Compendium - multimediální encyklopedie zaměřující se na lesní hospodářství, která mj. obsahuje detailní údaje o 1200 ekonomicky využitelných druzích stromů a vícejazyčný heslář o 20 tisíci položkách.
 
  • Invasive Species Compendium - referenční zdroj obsahující více než 10 000 přehledových listů se záznamy o invazivních druzích a chorobách zvířat.
 
CABI eRefWorks  vavpi-gif
  Dostupnost: AK -JU
  13 odborných referenčních zdrojů (encyklopedií a slovníků) zaměřených na přírodní vědy. Více informací o produktu.
 
CENTRAL & EASTERN EUROPEAN ACADEMIC SOURCE  vavpi-gif
  Dostupnost: AK - JU
 

Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) obsahuje plné texty (včetně souborů PDF) odborných periodik, publikovaných ve středoevropských a východoevropských zemích. Tato multidisciplinární vícejazyčná databáze zahrnuje plnotextový obsah z mnoha akademických oborů.

Návody a pomůcky na stránce projektu SCI–INFO .

 
CLO: DATABÁZE ČESKÝCH LITERÁRNÍCH OSOBNOSTÍ
  Dostupnost: FREE
  Na webu Ústavu pro českou literaturu AV ČR je nyní veřejně přístupná databáze CLO obsahující více než 10 000 online dostupných biogramů osobností českého literárního života.
 
COGPRINTS: COGNITIVE SCIENCES EPRINT ARCHIVE
  Dostupnost: FREE
  Archiv elektronických dokumentů z oblasti: psychologie, neurovědy, lingvistiky, filosofie, biologie, medicíny, antropologie, počítačové vědy aj.
 
ČESKÁ NÁRODNÍ BIBLIOGRAFIE
  Dostupnost: FREE
  Bibliografická databáze zachycující českou národní produkci s retrospektivou od roku 1980 pro knihy, od roku 1990 pro noviny a periodika, od roku 1989 pro disertace a autoreferáty.
 
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ BIBLIOGRAFIE
  Dostupnost: FREE
  Bibliografická databáze obsahuje záznamy z vědeckých, odborných a populárních časopisů, ročenek a článků v denním tisku publikovaných v ČR zabývající se zemědělstvím.

 

DOAJ: DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS
  Dostupnost: FREE
  Multioborová databáze plnotextových odborných časopisů dostupných na principu "Open Access".

 

EBSCOhost
  Dostupnost: AK - JU
 

EBSCOhost – Rozhraní umožňující přístup k databázím, které dodává společnost EBSCO.

Návody a pomůcky.

 
EBSCO Discovery Service
  Dostupnost: AK - JU
  Multivyhledávač napříč elektronickými zdroji knihovny, uživatelům garantuje snadný a efektivní přístup k informačním zdrojům z jediného vyhledávacího rozhraní. EBSCO Discovery Service AK JU obsahuje: obsah vybraných předplácených elektronických databází a informace o článcích a dalších dokumentech z online zdrojů, které AK JU nepředplácí. Dostupnost plného textu vychází z licenčních podmínek jednotlivých databází.
 
EBSCO eBooks  vavpi-gif
  Dostupnost: AK - JU
 

EBSCO eBooks je kolekce vybraných elektronických knih z různých oborů. Knihy je možné prohlížet online (stejně jako články z databází) nebo stáhnout pro čtení offline. Pro stahování knih offline (např. na čtečky) si musí každý uživatel nainstalovat aplikaci Adobe Digital Editions, která je zdarma ke stažení, a být registrován na webu EBSCA (My EBSCOHost). Všechny čtečky, které podporují Adobe Digital Editions, jsou kompatibilní s EBSCO eBooks. Uživatelé si při stahování elektronické knihy mohou určit délku výpůjčky (1 až 7 dní), po uplynutí stanovené výpůjční doby kniha sama expiruje a není možné ji již otevřít. Vypůjčit si lze maximálně 15 knih současně.


Český návod na práci s eBooks EBSCO | Anglický návod na práci s eBooks EBSCO.

Návody a pomůcky na stránce projektu SCI – INFO.


ECONLIB
  Dostupnost: FREE
  Virtuální ekonomická knihovna Econlib je výstupem z grantu MŠMT-LI200007, jehož cílem bylo zajistit zpřístupnění dostupných informačních zdrojů a služeb vědeckým a výzkumným pracovníkům ekonomických oborů.
 
ENCYCLOPEDIA OF ECOLOGY
  Dostupnost: AK - BC
  Rozsáhlá encyklopedie ekologie z nakladatelství Elsevier.
 
ERIC (Education Resource Information Center)
  Dostupnost: AK - JU
  Rozsáhlý online zdroj z oblasti vzdělávání. Obsahuje více než 1,3 miliónu záznamů a odkazů na více než 323 000 plnotextových dokumentů za období od roku 1966.
 
ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS [WOS]
Dostupnost: AK - JU  

Essential Science Indicators  (ESI) představuje nástroj zaměřený na hodnocení vědy prostřednictvím analýzy publikovaných článků. Na měření významu a dopadu ESI používá jednak celkové počty citací, jakož i průměrné počty citací na jednu práci. ESI sleduje pouze časopisy indexované ve Web of Science. 

Instruktážní videa o ESI.

 
 
EZB: ELEKTRONICKÁ KNIHOVNA ČASOPISŮ
  Dostupnost: FREE
 

Elektronická knihovna časopisů (Elektronische Zeitschriftenbibliothek, EZB) nabízí komfortní a snadný přístup z jednoho místa ke všem plnotextovým odborným elektronickým časopisům, které má daná knihovna dostupné v rámci různých předplatných nebo které jsou k dispozici volně na internetu.

Detailní informace o práci s databází.

 
HIGHWIRE: LIBRARY OF THE SCIENCES AND MEDICINE
  Dostupnost: FREE
  Databáze plných textů a abstraktů článků z odborných časopisů vydavatelství HighWire Press.

 
INCITES [WOS]
Dostupnost: AK - JU  

InCites je analytický nástroj, který na základě citací publikací indexovaných ve Web of Science provádí analýzy vědeckých výsledků na institucionálních, oborových a světových úrovních.

Pro práci v InCites je třeba se registrovat s Vaší e-mailovou adresou jako přihlašovacím jménem nebo využít Váš osobní účet u Web of Science, pokud takový máte. Registraci účtu je potřeba provést z univerzitních prostor nebo přes VPN koncentrátor.  

Instruktážní videa o InCites. 

 
 
JIB: JEDNOTNÁ INFORMAČNÍ BRÁNA
  Dostupnost: FREE
  Portál JIB umožňuje uživatelům z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním využívat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, souborné katalogy, plnotextové databáze atd). Portál zahrnuje všeobecné i oborové zdroje, vítáme jakékoliv návrhy na další vhodné zdroje k zapojení. Více info.

 

JOURNAL CITATION REPORTS [WOS] 
  Dostupnost: AK - BC - JU
 

Multioborový zdroj pro vyhodnocování časopisů je součástí platformy Web of Science. Obsahuje statistické údaje a kvantitativní nástroje pro vzájemné porovnávání vědeckých a odborných časopisů. Používá tzv. impact factor, který lze využít pro odhad prestiže vědeckých časopisů.

Návod na přihlášení. Videonávod na vyhledávání impaktfaktoru.

 
JSTOR (JOURNAL STORAGE)
  Dostupnost: AK - JU (přístup ke kolekcím Arts & Sciences I-IV); AK - BC (přístup ke kolekcím Life Science)
  JSTOR obsahuje archiv digitalizovaných plných textů významných amerických vědeckých časopisů se zaměřením na antropologii, archeologii, filozofii, historii, sociologii, politické vědy, ekonomii, statistiku, matematiku, vzdělávání, právo, jazykovědu. V rámci projektu LR1305 pro zpřístupnění informačních zdrojů pro humanitní obory je zajištěn přístup do kolekce I.-IV.:
  • Arts & Sciences I- zahrnuje stěžejní časopisy z ekonomie, historie, politických věd, literatury a jazykovědy, částečně i ze vzdělávání, antropologie a sociologie. Kolekce zahrnuje 151 titulů časopisů.
  • Arts & Sciences II – nabízí stěžejní časopisy z historie, obchodu a ekonomie, sociologie a z politických věd. Kolekce zahrnuje 166 titulů časopisů.
  • Arts & Sciences III – zahrnuje časopisy z oblasti jazykovědy, literatury, umění a architektury, hudby a filmu. Kolekce zahrnuje 188 titulů.
  • Arts & Sciences IV – kolekce zaměřená na obchod, vzdělávání, právo, psychologii a veřejnou správu. Kolekce zahrnuje 136 titulů časopisů.
Pouze pro Biologické centrum AV ČR je navíc dostupná kolekce Life Sciences.

 
KLUWER
  Dostupnost: FREE
  Fulltextová multioborová databáze Kluwer se stala součástí databáze Springer Link

 

LITTERAE ANTE PORTAS
  Dostupnost: JU
 

Studenti TF získají heslo v knihovně TF. Přístup pro ostatní na JU poskytuje Ing. Jurášová. Pro požívání databáze je nutné nainstalovat program Netman client.

  Server databází textů ke studiu a výzkumu řeckých a latinských autorů starověku, středověku a novověku. Na serveru jsou zpřístupněny bibliografické i plnotextové databáze z oblasti antické literatury a latinské medievalistiky. Databáze jsou určeny především klasickým filologům, biblistům, medievalistům, historikům, teologům a specialistům dalších příbuzných oborů.
 
LITERATURE ONLINE (LION)
  Dostupnost: AK - JU
  Plnotextová databáze obsahující přes 350 000 textů básní, dramat a románů. Poskytuje hypertextové vazby na dalších cca 15 000 literárních textů. Pokrývajících období od 6. století do současnosti. Všechna díla jsou indexována, doprovázena slovníky, referenčními publikacemi a bibliografickým zpracováním. Zahrnuta je oblast anglické a americké literatury včetně těch titulů, které dosud nebyly k dispozici v elektronické podobě.

 

MANUSCRIPTORIUM
  Dostupnost: AK - JU
  Fulltextová badatelská databáze historických zdrojů umožňující přístup k starým rukopisům.

 

OXFORD JOURNALS

  Dostupnost: AK - JU
  Přístup k vybraným kolekcím elektronických časopisů nakladatelství Oxford University Press v plnotextové podobě. Informace o možnostech vyhledávání a práce s nalezenými záznamy naleznete ZDE.
 
OXFORD JOURNALS - SCIENCE ARCHIVES  vavpi-gif
  Dostupnost: AK - JU
  Kolekce vybraných titulů z oboru přírodních věd z období 1849 - 1995. Archivy je možno definovat při procházení obsahu na úrovni titulů výběrem čísel publikovaných před rokem 1996 nebo při vyhledávání v režimu pokročilého hledání (Advanced Search) nastavením limitu pro rešerši (sekce "Limit Results") do roku 1995. Informace o možnostech vyhledávání a práce s nalezenými záznamy naleznete ZDE.

 
PLOS JOURNALS
  Dostupnost: FREE
  Multioborová databáze elektronických časopisů na principu "Open Access". Více informaci zde.
 
PROQUEST CENTRAL
  Dostupnost: AK - JU - BC
  Multioborová kolekce ProQuest Central nabízí více než 20 000 odborných zdrojů z oblasti obchodu, ekonomie, medicíny, přírodních, společenských a humanitních věd, techniky a umění, z toho 15 000 s plnými texty.
 
PROQUEST STM PACKAGE  vavpi-gif
  Dostupnost: AK - JU - BC

 

Databáze ProQuest STM Package je unikátní zdroj informací s rozsáhlým pokrytím. V databázi jsou dostupné kolekce Natural Science Collection, Technology Collection, ProQuest Science Journals a ProQuest Health & Medical Complete. Více informací ZDE.

ProQuest vylepšil úvodní stránku svého rozhraní search.proques­t.com. Nejde o změnu pouze kosmetickou, ale zejména funkční. Novému designu předcházela podrobná analýza uživatelského chování při vyhledávání a také hodnocení, které sami uživatelé následně poskytli. Rozhraní nově umožní aplikovat vyhledávací filtry hned v režimu Jednoduchého hledání, např. omezit výsledky na vědecké časopisy, video a audio materiály nebo závěrečné práce, případně zvolit další zdroje. Přímo z hlavní stránky navíc také zjistíte, jaké aktuální databáze prohledáváte, můžete se nechat inspirovat tutoriály a tipy na vyhledávání.

Podívejte se na krátké video, které shrnuje aktuální funkce Jednoduchého hledání: Basic search training video [2:41]

 
PUBMED
  Dostupnost: FREE
  Specializovaná služba The National Library of Medicine zaměřená na oblast medicíny a příbuzné obory. Obsahuje linky k plným textů článků z databáze Medline a dalších biomedicínských zdrojů.
 
REPEC (Research Papers in Economics) NOVINKA
  Dostupnost: FREE
  RePec je distribuovaný digitální archiv zaměřený na ekonomické obory. Zahrnuje e-printy (preprinty a postprinty) odborných článků, výzkumné zprávy, knihy, jednotlivé kapitoly, softwarové komponenty ad. Databáze obsahuje bibliografická metadata z více než 1 900 zúčastněných archivůvčetně všech hlavních vydavatelů a výzkumných center. Lze vyhledávat či procházet více než 2,5 mil. článků z 2 800 časopisů, z toho přes 2,3 mil. lze stáhnout v plném znění.
 
 
SCIENCE DIRECT
  Dostupnost: AK - BC - JU
  Multioborová databáze časopisů nakladatelství Elsevier.
 
SCOPUS [ELSEVIER]
  Dostupnost: AK - BC - JU
  Bibliografická databáze umožňuje prohledávání více než 14 000 titulů periodik pocházejících převážně z evropské provenience. Databáze je zaměřena na přírodní vědy, zemědělství, životní prostředí, společenské vědy, medicínu, psychologii, ekonomiku aj. Kromě vyhledávání v záznamech článků, patentů, konferencí a odborných webových stránek nabízí zobrazení abstraktů a také odkazy s propojením na citované a citující články.
 
SPRINGER LINK
  Dostupnost: AK - BC - JU
  Multioborová fulltextová a bibliografická databáze článků z vědeckých a odborných časopisů nakladatelství Springer. Obsahuje převážně informace z oblasti přírodních věd, medicíny, životního prostředí, počítačové vědy, ekonomie a strojírenství. Licenční podmínky se nemusí vztahovat na všechny databáze a tituly v databázi uvedené.

 
ULRICH'S PERIODICAL DIRECTORY
  Dostupnost: AK - BC
  Databáze poskytuje podrobné bibliografické informace o periodikách, ročenkách a dalších titulech z celého světa. Obsahuje také kontakty na jednotlivé vydavatele a přímé odkazy na abstrakta.

 
WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION
  Dostupnost: AK - BC - JU
 

Web of Science Core Collection je databázová služba společnosti Clarivate Analytics. Tento nástroj umožňuje prohledávat 55 miliónů bibliografických záznamů špičkových časopisů, konferenčních sborníků a vědeckých monografií z přírodních, technických a společenských věd, umění a humanit. V rámci WoS je dostupná také databáze Journal Citation Reports (zdroj Impact Factoru). [ Welcome Kit | Nahrané tréninky | Termíny webinářů s trenérem Ke stažení ]

 
WILEY ONLINE LIBRARY
  Dostupnost: AK - BC - JU
  Multioborová databáze časopisů vydavatelství Wiley.

 
ZOOLOGICAL RECORD [OVID]
  Dostupnost: AK - BC - JU
 

Bibliografická databáze z oblasti biologie živočichů. Pro Jihočeskou univerzitu dostupné pouze období 1978 až 2009, pro BC období 1978 až 2012.

Stručný návod pro práci s OvidSP v ČJ.

 
ZOOLOGICAL RECORD [WOS]
  Dostupnost: AK - BC
 

Bibliografická databáze z oblasti biologie živočichů. Pouze pro Biologické centrum AV ČR a AK je databáze dostupná také na platformě Web of Science (období 1994 - současnost).

Manuál [pdf]

 

MENU