Přírodní vědy

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

U licencovaných databází jsou práva k přístupu označena zkratkou fakulty, ústavu nebo součásti JU:

AK [Akademická knihovna] BC [Biologické centrum AV ČR] JU [Jihočeská univerzita] TF [Teologická fakulta]

Případné problémy s přístupem do databází hlaste na email: vorel@lib.jcu.cz nebo sarauerova@lib.jcu.cz
Vždy uvádějte název databáze a svoji IP adresu, z které se do databáze hlásíte. Usnadníte tím vyřešení problému.

Zaměstnanci a studenti JU se mohou k jednotlivým databázím připojit i z počítačů mimo JU pomocí VPN koncentrátoru.


 

AGRIS
  Dostupnost: FREE
  Bibliografická databáze literatury týkající se technických, ekonomických a sociálních aspektů zemědělství včetně lesnictví, živočišné výroby, vodního hospodářství a výživy obyvatelstva. Kromě tradičních dokumentů zahrnuje i speciální dokumenty (vědecké a technické zprávy, disertace…).
 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (ACS)
  Dostupnost: AK - BC
  Přístup k plným textům kompletní produkce The American Chemical Society.

 

BIOLOGICAL ABSTRACTS [OVID]
  Dostupnost: AK - BC
 

Bibliografická databáze od firmy BIOSIS. Sledovanými obory jsou zemědělství, biochemie, biotechnologie, botanika, ekologie, životní prostředí, mikrobiologie, farmakologie a další příbuzné.

Stručný návod pro práci s OvidSP v ČJ.

 
BIOME:THE HUB FOR INTERNET RESOURCES IN THE HEALTH AND LIFE SCIENCES
  Dostupnost: FREE
  Kolekce specializovaných informačních bran k vybraným webovým zdrojům vytvářená odborníky z Univerzity v Nottinghamu.
 
BIOONE FULL-TEXT   vavpi-gif
  Dostupnost: AK - JU - BC
  Plnotextová databáze poskytující unikátní seskupení 191 časopisů z oblasti biologie a ekologie. Umožňuje prohledávat kolekci abstraktů odkazující na plnotextové články. Retrospektiva sahá obvykle do roku 2000. Aktualizace databáze probíhá každý měsíc. Pro mobilní přístup se stačí zaregistrovat na https://www.bioone.org/action/mobileDevicePairingLogin. Seznam titulů.

Leták v češtině.

 
BLACKWELL SYNERGY
  Databáze se stala součástí nakladatelství Wiley.

 

CAB ABSTRACTS PLUS COLLECTION [OVID]  vavpi-gif
  Dostupnost: AK -JU
 

Bibliografická databáze zaměřená na zemědělství a lesnictví. Zahrnuje obory jako živočišná a rostlinná výroba, chovatelství a pěstitelství, ochrana rostlin, genetika, lesní inženýrství, ekonomika, veterinární medicína, lidská výživa, rozvoj venkova, turistika atd. Pokrývá období od roku 1973 do současnosti. Více než 95% záznamů obsahuje abstrakta.

Stručný návod pro práci s OvidSP v ČJ.

 
CAB DIRECT
  Dostupnost: AK - JU
  Přístup z jednotného vyhledávacího rozhraní ke všem předplaceným zdrojům CABI.
 
CAB EBOOKS  vavpi-gif
  Dostupnost: AK -JU
  CAB eBooks je kolekce elektronických knih pokrývající obory jako zemědělství, potravinářství, výživa, veterinární lékařství, medicína, botanika, volný čas, zábava, životní prostředí a jeho ochrana a podobně. Více informací ZDE.
 
CABI COMPENDIA  vavpi-gif
  Dostupnost: AK -JU
  Plnotextová databáze. V rámci projektu Mendelu Research Library je dostupných pět kompendií:
 
 
  • Aquaculture Compendium - encyklopedický informační zdroj, který shrnuje poznatky týkající se rybářství a příbuzných oborů.
 
  • Crop Protection Compendium - interaktivní průvodce problematikou ochrany zemědělských produktů - na 200 - počínaje semeny až po polotovary.
 
  • Forestry Compendium - multimediální encyklopedie zaměřující se na lesní hospodářství, která mj. obsahuje detailní údaje o 1200 ekonomicky využitelných druzích stromů a vícejazyčný heslář o 10 tisíci položkách.
 
  • Invasive Species Compendium - referenční zdroj obsahující více než 1500 přehledových listů se záznamy o invazivních druzích a chorobách zvířat.
 
CABI eRefWorks  vavpi-gif
  Dostupnost: AK -JU
  13 odborných referenčních zdrojů (encyklopedií a slovníků) zaměřených na přírodní vědy. Více informací o produktu.
 
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ BIBLIOGRAFIE
  Dostupnost: FREE
  Bibliografická databáze obsahuje záznamy z vědeckých, odborných a populárních časopisů, ročenek a článků v denním tisku publikovaných v ČR zabývající se zemědělstvím.

 

EBSCO eBooks  vavpi-gif
  Dostupnost: AK - JU
 

EBSCO eBooks je kolekce vybraných elektronických knih z různých oborů. Knihy je možné prohlížet online (stejně jako články z databází) nebo stáhnout pro čtení offline. Pro stahování knih offline (např. na čtečky) si musí každý uživatel nainstalovat aplikaci Adobe Digital Editions, která je zdarma ke stažení a být registrován na webu EBSCA (My EBSCOHost). Všechny čtečky, které podporují Adobe Digital Editions, jsou kompatibilní s EBSCO eBooks. Uživatelé si při stahování elektronické knihy mohou určit délku výpůjčky (1 až 7 dní), po uplynutí stanovené výpůjční doby kniha sama expiruje a není možné ji již otevřít. Vypůjčit si lze maximálně 15 knih zároveň.


Český návod na práci s eBooks EBSCO | Anglický návod na práci s eBooks EBSCO.

Návody a pomůcky na stránce projektu SCI – INFO.

 

ENCYCLOPEDIA OF ECOLOGY
  Dostupnost: AK - BC
  Rozsáhlá encyklopedie ekologie z nakladatelství Elsevier.

 

HIGHWIRE: LIBRARY OF THE SCIENCES AND MEDICINE
  Dostupnost: FREE
  Databáze plných textů a abstraktů článků z odborných časopisů vydavatelství HighWire Press.

 

JSTOR (JOURNAL STORAGE)
  Dostupnost: AK - JU (přístup ke kolekcím Arts & Sciences I-IV); AK - BC (přístup ke kolekcím Life Science)
  JSTOR obsahuje archiv digitalizovaných plných textů významných amerických vědeckých časopisů se zaměřením na antropologii, archeologii, filozofii, historii, sociologii, politické vědy, ekonomii, statistiku, matematiku, vzdělávání, právo, jazykovědu. V rámci projektu LR1305 pro zpřístupnění informačních zdrojů pro humanitní obory je zajištěn přístup do kolekce I.-IV.:
  • Arts & Sciences I- zahrnuje stěžejní časopisy z ekonomie, historie, politických věd, literatury a jazykovědy, částečně i ze vzdělávání, antropologie a sociologie. Kolekce zahrnuje 151 titulů časopisů.
  • Arts & Sciences II – nabízí stěžejní časopisy z historie, obchodu a ekonomie, sociologie a z politických věd. Kolekce zahrnuje 166 titulů časopisů.
  • Arts & Sciences III – zahrnuje časopisy z oblasti jazykovědy, literatury, umění a architektury, hudby a filmu. Kolekce zahrnuje 188 titulů.
  • Arts & Sciences IV – kolekce zaměřená na obchod, vzdělávání, právo, psychologii a veřejnou správu. Kolekce zahrnuje 136 titulů časopisů.
Pouze pro Biologické centrum AV ČR je navíc dostupná kolekce Life Sciences.

 
KLUWER
  Dostupnost: Fulltextová multioborová databáze Kluwer se stala součástí databáze Springer Link.

 

OXFORD JOURNALS - SCIENCE ARCHIVES  vavpi-gif
  Dostupnost: AK - JU
  Kolekce vybraných titulů z oboru přírodních věd z období 1849 - 1995. Archivy je možno definovat při procházení obsahu na úrovni titulů výběrem čísel publikovaných před rokem 1996 nebo při vyhledávání v režimu pokročilého hledání (Advanced Search) nastavením limitu pro rešerši (sekce "Limit Results") do roku 1995. Informace o možnostech vyhledávání a práce s nalezenými záznamy naleznete ZDE.

 

PROQUEST STM PACKAGE  vavpi-gif
  Dostupnost: AK - JU - BC
  Databáze ProQuest STM Package je unikátní zdroj informací s rozsáhlým pokrytím. V databázi jsou dostupné kolekce Natural Science Collection, Technology Collection, ProQuest Science Journals a ProQuest Health & Medical Complete. Více informací ZDE.

 

PUBMED
  Dostupnost: FREE
  Specializovaná služba The National Library of Medicine zaměřená na oblast medicíny a příbuzné obory. Obsahuje linky k plným textů článků z databáze Medline a dalších biomedicínských zdrojů.

 

SCIENCE DIRECT
  Dostupnost: AK - BC - JU
  Multioborová databáze časopisů nakladatelství Elsevier.
 
SCOPUS [ELSEVIER]
  Dostupnost: AK - BC - JU
  Bibliografická databáze umožňuje prohledávání více než 14 000 titulů periodik pocházejících převážně z evropské provenience. Báze je zaměřena na přírodní vědy, zemědělství, životní prostředí, společenské vědy, medicínu, psychologii, ekonomiku aj. Kromě vyhledávání v záznamech článků, patentů, konferencí a odborných webových stránek nabízí zobrazení abstraktů a také odkazy s propojením na citované a citující články.
 
SPRINGER LINK
  Dostupnost: AK - BC - JU
  Multioborová fulltextová a bibliografická databáze článků z vědeckých a odborných časopisů nakladatelství Springer. Obsahuje převážně informace z oblasti přírodních věd, medicíny, životního prostředí, počítačové vědy, ekonomie a strojírenství. Licenční podmínky se nemusí vztahovat na všechny databáze a tituly v databázi uvedené.

 

WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION
  Dostupnost: AK - BC - JU
 

Web of Science Core Collection je databázová služba společnosti Clarivate Analytics. Tento nástroj umožňuje prohledávat 55 miliónů bibliografických záznamů špičkových časopisů, konferenčních sborníků a vědeckých monografií z přírodních, technických a společenských věd, umění a humanit. V rámci WoS je dostupná také databáze Journal Citation Reports (zdroj Impact Factoru).

Welcome Kit | Nahrané tréninky (také v ČJ)| Termíny webinářů s trenérem ]

 
WILEY ONLINE LIBRARY
  Dostupnost: AK - BC - JU
  Multioborová databáze časopisů vydavatelství Wiley.

 
ZOOLOGICAL RECORD [OVID]
  Dostupnost: AK - BC - JU
 

Bibliografická databáze z oblasti biologie živočichů. Pro Jihočeskou univerzitu dostupné pouze období 1978 až 2009, pro BC období 1978 až 2012.

Stručný návod pro práci s OvidSP v ČJ.

 
ZOOLOGICAL RECORD [WOS]
  Dostupnost: AK - BC
 

Bibliografická databáze z oblasti biologie živočichů. Pouze pro Biologické centrum AV ČR a AK je databáze dostupná také na platformě Web of Science (období 1994 - současnost).

Manuál [pdf]

MENU