Ekonomie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

U licencovaných databází jsou práva k přístupu označena zkratkou fakulty, ústavu nebo součásti JU:

AK [Akademická knihovna] BC [Biologické centrum AV ČR] JU [Jihočeská univerzita] TF [Teologická fakulta]

Případné problémy s přístupem do databází hlaste na email: vorlova@lib.jcu.cz nebo landovah@lib.jcu.cz.
Vždy uvádějte název databáze a svoji IP adresu, z které se do databáze hlásíte. Usnadníte tím vyřešení problému.

Zaměstnanci a studenti JU se mohou k jednotlivým databázím připojit i z počítačů mimo JU pomocí VPN koncentrátoru. 
BLACKWELL SYNERGY
  Databáze se stala součástí nakladatelství Wiley.
 
BUSINESS SOURCE COMPLETE [EBSCO]
  Dostupnost: AK - JU
  Obchodně zaměřená databáze poskytující špičkovou sbírku bibliografického a plnotextového obsahu. U některých periodik sahá retrospektiva až do roku 1886. K dispozici jsou také citace s možností vyhledávání pro více než 1 300 periodik.

 
ECONLIT WITH FULL TEXT [EBSCO]
  Dostupnost: AK - JU
  Databáze EconLit with Full Text zahrnuje plné texty časopisů z oboru ekonomie a finance.
 
ECONLIB
  Dostupnost: FREE
  Virtuální ekonomická knihovna Econlib je výstupem z grantu MŠMT-LI200007, jehož cílem bylo zajistit zpřístupnění dostupných informačních zdrojů a služeb vědeckým a výzkumným pracovníkům ekonomických oborů.
 
JSTOR (JOURNAL STORAGE)
  Dostupnost: AK - JU (přístup ke kolekcím Arts & Sciences I-IV); AK - BC (přístup ke kolekcím Life Science)
  JSTOR obsahuje archiv digitalizovaných plných textů významných amerických vědeckých časopisů se zaměřením na antropologii, archeologii, filozofii, historii, sociologii, politické vědy, ekonomii, statistiku, matematiku, vzdělávání, právo, jazykovědu. V rámci projektu LR1305 pro zpřístupnění informačních zdrojů pro humanitní obory je zajištěn přístup do kolekce I.-IV.:
  • Arts & Sciences I- zahrnuje stěžejní časopisy z ekonomie, historie, politických věd, literatury a jazykovědy, částečně i ze vzdělávání, antropologie a sociologie. Kolekce zahrnuje 151 titulů časopisů.
  • Arts & Sciences II – nabízí stěžejní časopisy z historie, obchodu a ekonomie, sociologie a z politických věd. Kolekce zahrnuje 166 titulů časopisů.
  • Arts & Sciences III – zahrnuje časopisy z oblasti jazykovědy, literatury, umění a architektury, hudby a filmu. Kolekce zahrnuje 188 titulů.
  • Arts & Sciences IV – kolekce zaměřená na obchod, vzdělávání, právo, psychologii a veřejnou správu. Kolekce zahrnuje 136 titulů časopisů.
Pouze pro Biologické centrum AV ČR je navíc dostupná kolekce Life Sciences.

 
KLUWER
  Dostupnost: Fulltextová multioborová databáze Kluwer se stala součástí databáze Springer Link.

 

OXFORD JOURNALS
  Dostupnost: AK - JU
 
Přístup k vybraným kolekcím elektronických časopisů nakladatelství Oxford University Press v plnotextové podobě.
Informace o možnostech vyhledávání a práce s nalezenými záznamy naleznete ZDE.

 

PROQUEST CENTRAL
  Dostupnost: AK - JU - BC
  Multioborová kolekce ProQuest Central nabízí více než 20 000 odborných zdrojů z oblasti z obchodu, ekonomie, medicíny, přírodních, společenských a humanitních věd, techniky a umění, z toho 15 000 s plnými texty.
 
REGIONAL BUSINESS NEWS [EBSCO]
  Dostupnost: AK - JU
  Plnotextová databáze regionálních obchodně zaměřených publikací ze všech městských i venkovských oblastí USA. Zahrnuje více než 80 časopisů.

 

SCIENCE DIRECT
  Dostupnost: AK - BC - JU
  Multioborová databáze časopisů nakladatelství Elsevier.

 

SCOPUS [ELSEVIER]
  Dostupnost: AK - BC - JU
  Bibliografická databáze umožňuje prohledávání více než 14 000 titulů periodik pocházejících převážně z evropské provenience. Báze je zaměřena na přírodní vědy, zemědělství, životní prostředí, společenské vědy, medicínu, psychologii, ekonomiku aj. Kromě vyhledávání v záznamech článků, patentů, konferencí a odborných webových stránek nabízí zobrazení abstraktů a také odkazy s propojením na citované a citující články.
 
SPRINGER LINK
  Dostupnost: AK - BC - JU
  Multioborová fulltextová a bibliografická databáze článků z vědeckých a odborných časopisů nakladatelství Springer. Obsahuje převážně informace z oblasti přírodních věd, medicíny, životního prostředí, počítačové vědy, ekonomie a strojírenství. Licenční podmínky se nemusí vztahovat na všechny databáze a tituly v databázi uvedené.
 
WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION
  Dostupnost: AK - BC - JU
 

Web of Science Core Collection je databázová služba společnosti Thomson Reuters. Tento nástroj umožňuje prohledávat 55 miliónů bibliografických záznamů špičkových časopisů, konferenčních sborníků a vědeckých monografií z přírodních, technických a společenských věd, umění a humanit. V rámci WoS je dostupná také databáze Journal Citation Reports (zdroj Impact Factoru).

Welcome Kit | Nahrané tréninky (také v ČJ)| Termíny webinářů s trenérem

 
WILEY ONLINE LIBRARY
  Dostupnost: AK - BC - JU
  Multioborová databáze časopisů vydavatelství Wiley.

 

MENU