Ekonomie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

U licencovaných databází jsou práva k přístupu označena zkratkou fakulty, ústavu nebo součásti JU:

AK [Akademická knihovna] BC [Biologické centrum AV ČR] JU [Jihočeská univerzita] TF [Teologická fakulta]

Případné problémy s přístupem do databází hlaste na email: vorel@lib.jcu.cz nebo sarauerova@lib.jcu.cz
Vždy uvádějte název databáze a svoji IP adresu, z které se do databáze hlásíte. Usnadníte tím vyřešení problému.

Zaměstnanci a studenti JU se mohou k jednotlivým databázím připojit i z počítačů mimo JU pomocí VPN koncentrátoru. 

BLACKWELL SYNERGY
  Databáze se stala součástí nakladatelství Wiley.
 
ECONLIB
  Dostupnost: FREE
  Virtuální ekonomická knihovna Econlib je výstupem z grantu MŠMT-LI200007, jehož cílem bylo zajistit zpřístupnění dostupných informačních zdrojů a služeb vědeckým a výzkumným pracovníkům ekonomických oborů.

 

JSTOR (JOURNAL STORAGE)

  Dostupnost: AK - JU (přístup ke kolekcím Arts & Sciences I-IV); AK - BC (přístup ke kolekcím Life Science)
  JSTOR obsahuje archiv digitalizovaných plných textů významných amerických vědeckých časopisů se zaměřením na antropologii, archeologii, filozofii, historii, sociologii, politické vědy, ekonomii, statistiku, matematiku, vzdělávání, právo, jazykovědu. V rámci projektu LR1305 pro zpřístupnění informačních zdrojů pro humanitní obory je zajištěn přístup do kolekce I.-IV.:
  • Arts & Sciences I- zahrnuje stěžejní časopisy z ekonomie, historie, politických věd, literatury a jazykovědy, částečně i ze vzdělávání, antropologie a sociologie. Kolekce zahrnuje 151 titulů časopisů.
  • Arts & Sciences II – nabízí stěžejní časopisy z historie, obchodu a ekonomie, sociologie a z politických věd. Kolekce zahrnuje 166 titulů časopisů.
  • Arts & Sciences III – zahrnuje časopisy z oblasti jazykovědy, literatury, umění a architektury, hudby a filmu. Kolekce zahrnuje 188 titulů.
  • Arts & Sciences IV – kolekce zaměřená na obchod, vzdělávání, právo, psychologii a veřejnou správu. Kolekce zahrnuje 136 titulů časopisů.
Pouze pro Biologické centrum AV ČR je navíc dostupná kolekce Life Sciences.

 
KLUWER
  Dostupnost: Fulltextová multioborová databáze Kluwer se stala součástí databáze Springer Link.

 

OXFORD JOURNALS

  Dostupnost: AK - JU
 
Přístup k vybraným kolekcím elektronických časopisů nakladatelství Oxford University Press v plnotextové podobě.
Informace o možnostech vyhledávání a práce s nalezenými záznamy naleznete ZDE.

 
PROQUEST CENTRAL
 
Dostupnost: AK - JU - BC
 
Multioborová kolekce ProQuest Central nabízí více než 20 000 odborných zdrojů z oblasti z obchodu, ekonomie, medicíny, přírodních, společenských a humanitních věd, techniky a umění, z toho 15 000 s plnými texty.
 
REPEC (Research Papers in Economics) NOVINKA
  Dostupnost: FREE
  RePec je distribuovaný digitální archiv zaměřený na ekonomické obory. Zahrnuje e-printy (preprinty a postprinty) odborných článků, výzkumné zprávy, knihy, jednotlivé kapitoly, softwarové komponenty ad. Databáze obsahuje bibliografická metadata z více než 1 900 zúčastněných archivůvčetně všech hlavních vydavatelů a výzkumných center. Lze vyhledávat či procházet více než 2,5 mil. článků z 2 800 časopisů, z toho přes 2,3 mil. lze stáhnout v plném znění.

MENU