Dočasné zdroje

ACADEMIC  SEARCH  ULTIMATE (EBSCO)

přístup do 31. března 2017 na http://search.ebscohost.com/  

Academic Search Ultimate nabízí více než 12 400 plnotextových akademických časopisů, magazínů a periodik, ale také zprávy, zápisy, knihy a videa pokrývající řadu akademických disciplín od astronomie, antropologie, biomedicíny, inženýrství, zdraví, práva a literárních věd až po matematiku, farmakologii, gender studies nebo zoologii. 

 

BUSINESS SOURCE ULTIMATE

přístup do 31. března 2017 na http://search.ebscohost.com/  

Nabízí nejrozsáhlejší pokrytí plného textu v oblasti ekonomie, financí, marketingu, managementu a dalších příbuzných oborů. Seznam titulů.

 
eBOOK ACADEMIC COLLECTION

přístup do 31. března 2017 na http://search.ebscohost.com/ 

Světově nejobsáhlejší kolekce o bezmála 150 000 akademických titulech.

 
ProQuest Dissertations & Theses A&I

přístup do 30. dubna 2017 na http://search.proquest.com/pqdt

V rámci zkušebních přístupů vydavatelství umožňuje zobrazovat pouze část Abstracts and Index - nikoliv full textovou verzi, ale u poloviny záznamů je obsaženo prvních 24 stran naskenovaného plného textu práce. V rámci předplatného jsou pak samozřejmě plné texty k dispozici.

Abstraktová verze ProQuest Dissertations & Theses A&I obsahuje:

·         4 miliony záznamů

·         3,5 milionů disertací a 500 tisíc magisterských prací 

Plnotextová verze ProQuest Dissertations & Theses Global navíc obsahuje:

·         téměř 2 miliony plných textů

·         z nichž je 1,5 milionů disertací a 500 tisíc magisterských

·         leták v češtině najdete http://http://www.aip.cz/download/tools/1598-aip-pqdt-letak.pdf

 

MENU