Dočasné zdroje

U licencovaných databází jsou práva k přístupu označena zkratkou fakulty, ústavu nebo součásti JU:

AK [Akademická knihovna] BC [Biologické centrum AV ČR] JU [Jihočeská univerzita] TF [Teologická fakulta]

Případné problémy s přístupem do databází hlaste na email: vorel@lib.jcu.cz nebo sarauerova@lib.jcu.cz
Vždy uvádějte název databáze a svoji IP adresu, z které se do databáze hlásíte. Usnadníte tím vyřešení problému.

Zaměstnanci a studenti JU se mohou k jednotlivým databázím připojit i z počítačů mimo JU pomocí VPN koncentrátoru.


 

Ovid Emcare with Nursing Full Text+

 

Dostupnost: AK - JU v období 3. 4. 2019 až 31. 5. 2019

 

 

Jde o komplexní ošetřovatelskou databázi plných textů z časopisů vyd. Lippincott Williams & Wilkins v kombinaci se dvěmi bibliografickými databázemi.

Ovid Nursing Full Text +:

  • přístup k 50 odborným časopisům zaměřeným na výzkum a praxi
  • plné texty včetně obrázků, více než 22 000 aktuál­ních článků
  • restrospektiva od roku 1995
  • archívní práva k obsahu časopisů vydanému po dobu předplatného (při předplatném nejméně po dobu 3 let)

Bibliografická databáze Ovid Emcare:

  • více než 3700 indexovaných časopisů, bez embarga – více než kterákoli jiná databáze pro ošetřovatelství!
  • přístup k více než 1 800 časopisům, které nejsou k dispozici v jiných databázích pro ošetřovatelství
  • více než 5 milionů záznamů od roku 1995
  • každoroční přírůstek až 250 000 záznamů

Ovid Nursing Proprietary Bibliographic Dataset:

  • více než 375 000 bibli­ografických záznamů z více než 400 ošetřovatel­ských časopisů
  • zahrnuje odkazy z bibliografických záznamů na plný text v Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR)

Ovid Emcare Tutorial: https://www.brainshark.com/wkovid/vu?pi=zIJzNvkO3z2tkwz0

EMIS University
  Dostupnost: AK - JU v období 18. 3. 2019 až 30. 4. 2019

 

 

EMIS je významný mezinárodní zdroj informací o trzích, firmách, zemích a sektorech – pokryto je 125 tzv. „emerging markets“. Informace špičkové kvality pocházejí od světově renomovaných makroekonomických expertů, analytických firem a agentur i ze zdrojů operativního agenturního zpravodajství, v kombinaci s vlastním know-how na poli firemních a M&A informací. Výsledkem je detailní multikriteriální pohled na každý sledovaný trh, sektor či firmu.

Emerging markets (rozvíjející se trhy) jsou charakteristické rychlým hospodářským růstem. Patří sem zejména region jižní Asie, východní Evropa a Latinská Amerika.

MENU