VZDĚLÁVACÍ SLUŽBYNABÍDKA PREZENTACÍ A ŠKOLENÍ PRO UŽIVATELE KNIHOVNY PRO ROK 2012-2013

Akademická knihovna svým uživatelům nabízí prezentace a školení o službách poskytovaných knihovnou, o možnostech vyhledávání relevantních dokumentů v elektronických informačních zdrojích a o zásadách etického využívání informací.

 • pro studenty 1. ročníků
  • - informační hodiny pro studenty v rámci "Úvodu do studia"
   - studenti získají základní soubor informací o knihovnách Jihočeské univerzity, o službách Akademické knihovny a o dostupných informačních zdrojích, včetně elektronických
   - na základě dohody s jednotlivými pedagogy
   - 60-75 minut
 • pro doktorandy
  • - školení zaměřené na pokročilé speciální metody práce s informacemi (vyhledávání v bibliografických a plnotextových databázích, hodnocení kvality vědeckých časopisů, nástroje pro citování a tvorbu osobních kartoték apod.)
   - pro skupiny na základě dohody se školitelem
   - pro jednotlivce lze dohodnout osobní konzultaci s knihovníkem
   - 90 minut
 • pro nové pedagogy
  • - úvodní konzultace pro nové pedagogy týkající se dostupnosti informačních zdrojů a možnosti jejich využití ve výuce
 • závěrečné práce - Jak najít literaturu k danému tématu a jak ji citovat
  • - studenti získají absolvováním kurzu přehled o elektronických informačních zdrojích a dovednosti potřebné k efektivnímu vyhledávání relevantních dokumentů ke studiu. Dále se seznámí s autorským zákonem a zásadami etického využívání informací.
   - na základě dohody s jednotlivými pedagogy
   - 90 minut

  Jednotlivé služby lze objednávat prostřednictvím e-mailu vorlova@lib.jcu.cz nebo telefonicky na čísle +420 38 903 6613.

    |   Informační leták ke stažení [PDF]