TISKOVÉ SLUŽBY

Samoobslužné kopírování a tisk je možné za pomoci karty studenta či zaměstnance JU na strojích Konica Minolta C203 umístěných jak v přízemí, tak i v 1. a 2. podlaží AK.

Kopírování:
Přiložte svou kartu ke snímači "Tiskové centrum SafeQ" (malá bílá krabička na tiskárně vpravo). Na displeji SafeQ vyberte "Kopírovat". Zařízení se odblokuje (velké kulaté tlačítko začne svítit modře) a můžete kopírovat. (Barevné předlohy se automaticky kopírují černobíle, pokud chcete kopírovat barevně, musíte si to navolit na displeji stroje C203. V tomto případě zvolte prstem polozku "Barva". Na nove obrazovce zvolte "Plně barevně". Nakonec zvolte "OK" vpravo dole.) Po skončení kopírování zvolte na displeji SafeQ "Konec". Vaše odhlášení je stvrzeno objevením se základní obrazovky "Přiložte kartu".

Tisk:
Studenti a zaměstnanci JU mohou i tisknout. Veřejnost a pracovníci AV ČR bohužel na kartu vydanou AK tisknout nemohou. V jakékoliv programu zvolte v horním menu "Soubor", poté vyberte položku "Tisk" (tiskový dialog lze též vyvolat klávesovou zkratkou CTRL+P). Dále zkontrolujete, že je nastavena tiskárna "SafeQ Minolta C203".Následující pokyny jsou volitelné:

  • Vpravo nahoře zvolíte "Vlastnosti". Na kartě "Základní" si můžete vybrat např. "Na výšku".
  • Pokud chcete tisknout oboustranně: Ve vlastnostech zvolte kartu "Uspořád." V položce "Typ tisku" rozklikněte rolovací menu a zvolte požadovaný způsob tisku.
  • Pokud chcete barevnou stránku vytisknout černobíle, vyberte kartu "Kvalita". V položce "Zvolit barvu" vyberte "Stupně šedi".
  • Dejte příkaz k tisku. Objeví se malé okno, kde do pole "Kód" napíšete svoje uživatelské jméno na JU. Přejděte k libovolnému stroji C203 a přiložte svou ID kartu ke snímači "Tiskové centrum SafeQ". Zvolte "Tisk" na displeji SafeQ. Začne se tisknout Vaše úloha. Pokud máte na svém účtu málo peněz, úloha nebude vytištěna. Po vytištění zvolte na displeji SafeQ "Konec".
    Pokud chcete smazat ještě nevytištěnou úlohu, jděte na http://smartq.zf.jcu.cz a do políčka "Uživatel" zadejte Vaše uživatelské jméno. Heslo nevyplňujte. Po přihlášení zvolte vlevo nahoře Seznam úloh. Nahoře zvolte datum úlohy. Klikněte na Vyhledat. Zaškrtněte danou úlohu a vpravo dole ve "Vybrané" zvolte "Zrušit z fronty". Poruchu zařízení prosím sdělte zaměstnanci knihovny.

    Bezplatné skenování do mailu - návod