RAKOUSKÁ KNIHOVNA

Adresa: Branišovská 31b             
České Budějovice, 370 05  [mapa]
Otevírací doba: Po-Pá  8-20 hod. | So 9-16 hod.
E-mail: library@lib.jcu.cz
Ředitelka knihovny: PhDr. Helena Landová
Telefon: 38 903 6600 (6601)


Vyhledávání knih:  ONLINE KATALOG [http://katalog.jcu.cz]

(publikace z Rakouské knihovny jsou v poznámce označeny "Österreich-Bibliothek")


O Rakouské knihovně

Rakouská knihovna byla v Českých Budějovicích slavnostně otevřena 27.3.1993, v době otevření byla ve správě Ústřední knihovny Pedagogické fakulty JU. Po přestěhování fakultních knihoven JU do společné knihovny sídlí od ledna 2010 v Akademické knihovně Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. K 31.12.2012 obsahovala Rakouská knihovna 6761 svazků.

Rakouské knihovny zprostředkovávají veřejnosti rakouskou literaturu a informace o Rakousku. Rakouská knihovna v Českých Budějovicích je jednou ze sedmi Rakouských knihoven v České republice. Další jsou v Brně, Liberci, Olomouci, Opavě, Plzni a ve Znojmě. Rakouské knihovny zřizuje a podporuje rakouské Ministerstvo pro evropské a mezinárodní záležitosti po dohodě s příslušnou institucí české strany.


Skladba fondu

Fond Rakouské knihovny je zaměřen na austriaka, tedy knihy rakouských autorů a literatury o těchto autorech, knihy se zaměřením na Rakousko, jeho dějiny, kulturu, současnost a odborné publikace rakouských autorů z oblasti dějin literatury, psychologie, filozofie, přírodních věd atd. Součástí fondu jsou také periodika. Fond je průběžně doplňován.


Půjčování knih

Rakouská knihovna se nachází ve 2. poschodí Akademické knihovny JU na vyčleněných regálech. Beletrie je řazena abecedně podle jmen autorů, sekundární literatura je zařazena za jednotlivými autory. Odborná literatura je seřazena podle oborů, příslušné obory jsou na regálech označeny. Půjčování knih se řídí Knihovním řádem Akademické knihovny JU. Čtenářem může být na základě platného průkazu zaměstnance či studenta zaměstnanec JU, student JU, ale i zájemci z řad veřejnosti, těmto zájemcům vydá čtenářský průkaz Akademická knihovna JU.


Odkazy

 • Homepage Rakouských knihoven

  Instituce:
 • Rakouské ministerstvo zahraničních věcí
 • Rakouské kulturní forum v Praze
 • Rakouské velvyslanectví v Praze
 • Rakouské Ministerstvo zahraničních věcí
 • Obchodní oddělení rakouského velvyslanectví (portál rakouského hospodářství)

  Rakouské knihovny v ČR:
 • Rakouská knihovna Brno
 • Rakouská knihovna Liberec
 • Rakouská knihovna Olomouc
 • Rakouská knihovna Opava
 • Rakouská knihovna Plzeň
 • Rakouská knihovna Znojmo