OPEN ACCESS ANEB OTEVŘENÝ PŘÍSTUP


International OPEN ACCESS WEEK 2013: Týden otevřeného přístupu v Akademické knihovněCelosvětová iniciativa Open Access Week 2013 se bude konat ve dnech 21. – 27. října 2013, letos podruhé za účasti Akademické knihovny Jihočeské univerzity. Hlavním cílem akce je propagace a podpora otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu. K této iniciativě se vedle AK JU připojuje řada dalších univerzit v ČR, Asociace knihoven vysokých škol či knihovny Akademie věd ČR. .


„Otevřený přístup (Open Access, OA) znamená okamžitou online volnou dostupnost vědeckých výsledků bez dalšího omezování užití díla, které bývá obvykle stanoveno ve smlouvách s vydavatelem.“

Více informací: portál OpenAIRE nebo na www.openaccess.cz

Otevřený přístup představuje nový model vědecké komunikace, který vytváří alternativu k tradičnímu způsobu publikování ve vědeckých časopisech. Zakládá se na principu volného a neomezeného přístupu k vědeckým informacím, který je zabezpečen publikováním v otevřených časopisech nebo auto-archivací článků v otevřených depozitářích.

Jaké jsou přínosy otevřeného přístupu?

 • Zrychluje distribuci informací
 • Přispívá ke zviditelnění vědce i instituce
 • Zvyšuje informační dopad výsledků vědecko-výzkumné činnosti
 • Rozšiřuje možnosti evaluace výsledků výzkumu a vývoje


 • Akce Akademické knihovny v rámci Open Access Week 2013:

  15. 10. 2013: Přednáška Open Access nejen v AV ČR   [Prezentace ke stažení ]

  23. 10. 2013: Streamovaný semináře z NTK "6. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury [Více informací a program] Přímý přenos semináře můžete sledovat zde.

  24. 10. 2013: Streamování semináře z NTK "3. ročník semináře Open Access aneb Open your mind [Více informací a program] Přímý přenos semináře můžete sledovat zde.


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


  Případné problémy s přístupem do otevřených zdrojů hlaste na email: vorlova@lib.jcu.cz nebo landovah@lib.jcu.cz.
  Vždy uvádějte název zdroje a svoji IP adresu, z které se hlásíte. Usnadníte tím vyřešení problému.

  arXiv.org
  Přístup: FREE
  Popis: Archiv pro elektronické preprinty a vědecké materiály z oblasti fyziky, matematiky, počítačové vědy a kvantitativní biologie a nelineárních věd.
  Caritas et Veritas
  Přístup: FREE
  Popis: Odborný časopis zaměřující se na reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech vydávaný Teologickou fakultou Jihočeské univerzity.
  DML-CZ
  Přístup: FREE
  Popis: Digitální knihovna české matematické literatury.
  DOAJ: Directory of Open Access Journals
  Přístup: FREE
  Popis: Multioborová databáze plnotextových odborných časopisů dostupných na principu "Open Access" (pozn. - množství akademických a vědecko-výzkumných institucí po celém světě zveřejňuje intelektuální produkci svých členů v režimu otevřeného přístupu, tedy volně a bezplatně komukoliv na internetu).
  Google Books
  Přístup: FREE
  Popis: Databáze knih z celého světa obsahující nejen záznamy, ale mnohdy i plné texty.
  Google Scholar
  Přístup: FREE
  Popis: Vyhledávač záznamů i plných textů studijních materiálů napříč všemi obory.
  NUŠL - Národní úložiště šedé literatury
  Přístup: FREE
  Popis: NUŠL zahrnuje odbornou literaturu především z oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání. Hlavními partnery jsou Akademie věd České republiky, výzkumné instituce, grantové agentury, vysoké školy, knihovny a muzea.
  PLoS JOURNALS
  Přístup: FREE
  Popis: Multioborová databáze produkovaná společností Public library of Science zpřístupňující plné texty elektronických časopisů na principu "Open Access".
  SHERPA/RoMEO
  Přístup: FREE
  Popis: Služba poskytující informace o vydavatelích, kteří autorům nabízejí zveřejnění jejich článku v režimu otevřeného přístupu.


  Institucionální repozitáře v ČR

 • DSpace - digitální repozitář Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.
 • dKNAV – digitální knihovna Akademie věd ČR (časopisy ústavů AV ČR).

 • Více informací o možnostech Open Access: OpenAccess.cz | Budapest Open Access Initiative