KURZY INFORMAČNÍ VÝCHOVY


Online průvodce světem informací

Cílem našeho Online průvodce světem informací je seznámit Vás se službami Akademické knihovny, pomoci Vám získat základní orientaci v elektronických informačních zdrojích (EIZ), naučit Vás v EIZ vyhledávat a efektivně je využívat.

 • Jaké služby poskytuje knihovna
 • Kde hledat informace - druhy dokumentů
 • Jak hledat informace - rešeršní činnost
 • Elektronické informační zdroje
 • Vyhledávání na Internetu
 • Jak se vyznat v citování
 • Bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů
 • Slovník pojmů z prostředí elektronických informací
 • On-line skripta vydaná Onřejem Fabiánem (UTB)


 • Další online kurzy informačního vzdělávání:

 • E-kurz Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF MU - kurz vytvořený na Masarykově univerzitě
 • Pravidla psaní odborného článku - elektronická příručka shrnující základní doporučení a pravidla pro psaní odborného článku
 • Metodika tvorby bibliografických citací - elektornická publikace je dostupná na Elportále MU Brno
 • Bohemistika - cvičení


 • Web of Science - EndNote plugin pro MS Word [13 MB] | Návod na instalaci