Z HISTORIE

Před vznikem Akademické knihovny JU existovaly na Jihočeské univerzitě samostatné fakultní knihovny – knihovna Pedagogické fakulty, společná knihovna Přírodovědecké fakulty a biologických pracovišť AV ČR, knihovna Teologické, Zdravotně sociální a Zemědělské fakulty. Knihovna Pedagogické fakulty zajišťovala služby také pro Filozofickou fakultu a knihovna Zemědělské fakulty saturovala Ekonomickou fakultu. S postupným růstem fakult a vznikem fakult nových se stávající stav stával neúnosný, takže vedení JU rozhodlo o výstavbě nové budovy, ve které by se knihovny sloučily. Od roku 2011 je součástí AK i knihovna FROV. Samostatná zůstala pouze knihovna Teologické fakulty.

1   |   Knihovna ZF 2009 (© Jan Cihlář)
2   |   Knihovna ZF 2009 (© Jan Cihlář)
2   |   Knihovna ZF 2009 (© Jan Cihlář)