ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE - OBOROVÉ DĚLENÍ

   EKONOMIE

   HUMANITNÍ VĚDY

   JAZYK A LITERATURA

   MEDICÍNA A PSYCHOLOGIE

   NÁBOŽENSTVÍ

   PŘÍRODNÍ VĚDY

   ZEMĚDĚLSTVÍ


  
  
  
  
  


Případné problémy s přístupem do databází hlaste na email: vorlova@lib.jcu.cz nebo landovah@lib.jcu.cz.
Vždy uvádějte název databáze a svoji IP adresu, z které se do databáze hlásíte. Usnadníte tím vyřešení problému.

Zaměstnanci a studenti JU se mohou k jednotlivým databázím připojit i z počítačů mimo JU pomocí VPN koncentrátoru.