Školení pro práci s Web of Science a InCites

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

zveme Vás na prezentaci a praktickou ukázku databází od společnosti Clarivate Analytics. Dozvíte se novinky a praktické rady pro práci s Web of Science, jednou z nejpoužívanějších a nejrozsáhlejších databází na světě, a s InCites, obsáhlým analytickým nástrojem citací. Přednáška pod vedením pana Josefa Jílka ze společnosti Clarivate Analytics proběhne v pondělí 18. 6. 2018 od 9.00 hod. v počítačové učebně Akademické knihovny JU. Přednáška je vhodná nejen pro vysokoškolské studenty, kteří poznatky využijí při přípravách svých závěrečných prací, ale také pro pedagogy, vědecké pracovníky i širokou veřejnost, která ráda pracuje s ověřenými odbornými informacemi.

Web of Science Core Collection je databázová služba společnosti Clarivate Analytics. Tento nástroj umožňuje prohledávat více než 100 miliónů bibliografických záznamů špičkových časopisů, konferenčních sborníků a vědeckých monografií z přírodních a technických věd, stejně jako z umění a humanitních věd. Jednou z mnoha výhod této databáze jsou časté odkazy na plné texty jednotlivých příspěvků.

InCites je analytický nástroj, který na základě citací publikací indexovaných ve Web of Science provádí analýzy vědeckých výsledků na světové, státní, oborové i institucionální úrovni.

MENU